Atlas Notarissen, Hervé De Graef | Alec Benijts | <br>Jan Van Ermengem | Philippe Colson | <br>Jef Van Ermengem

 

Atlas Notarissen

Hervé De Graef | Alec Benijts |
Jan Van Ermengem | Philippe Colson |
Jef Van Ermengem

Het notariaat en de bescherming van de privélevensfeer

In het kader van een dossier is de notaris verplicht om tal van administratieve opzoekingen te verrichten. Zo zal de notaris de identiteit van de partijen nagaan, kijken welke eigendommen partijen bezitten, controleren of een partij nog schulden heeft, onderzoeken of er een huwelijkscontract bestaat…

Deze elektronische opzoekingen geven de notaris toegang tot een verzameling persoonlijke informatie van cliënten. Deze informatie is noodzakelijk om een geldig verloop van het dossier te verzekeren.

Weet dat de notaris die jouw dossier behandelt niet zomaar vrij is om persoonlijke gegevens mee te geven aan derden. Hij zal jouw gegevens met grote zorg én volgens de wettelijke normen beheren. Elke notariële opzoeking is dan ook gebonden aan regels. Informatie zal nooit willekeurig opgevraagd worden.

Ook de notariële instellingen moeten mogelijk uw persoonsgegevens verwerken.

 
 

Data Protection Officer

Het kantoor heeft een data protection officer aangeduid om de bescherming van de persoonsgegevens die zij verwerkt te garanderen. Elke aanvraag omtrent de bescherming van de persoonsgegevens van het kantoor alsook elke aanvraag in verband met de uitoefening van de rechten van de betrokkenen kan gericht worden aan privacy@belnot.be .