Atlas Notarissen, Hervé De Graef | Alec Benijts | <br>Jan Van Ermengem | Philippe Colson | <br>Jef Van Ermengem

 

Atlas Notarissen

Hervé De Graef | Alec Benijts |
Jan Van Ermengem | Philippe Colson |
Jef Van Ermengem

Je akte op afstand regelen

Bijna alles kan je vandaag digitaal in orde brengen. Ook je notariële akte dus. Tijdwinst, ecologisch bewustzijn, veiligheidsoverwegingen... Er zijn veel voordelen aan het digitaal regelen van je akte. En bovendien gebeurt alles op een even veilige manier. 

 

Videoconferentie tussen twee notariskantoren

Je ver verplaatsen om een notariële akte te ondertekenen? Dat hoeft niet per se. Zo hoeven kopers en verkopers van een woning zich niet te verplaatsen naar eenzelfde notariskantoor. Ze kunnen elk bij hun notaris langsgaan en de akte verlijden via videoconferentie. Handig als je bijvoorbeeld in Limburg woont en een appartement aan de kust koopt.

Dankzij een videoconferentie, kunnen de betrokken notarissen de inhoud van de akte op afstand overlopen en toelichten. Kopers en verkopers kunnen net als bij een fysieke afspraak vragen stellen en opmerkingen formuleren. Eventuele wijzigingen in de akte worden meteen uitgevoerd. De akte per videoconferentie laat toe om het aantal aanwezige personen in eenzelfde ruimte tot het strikte minimum te beperken. Naast de positieve impact op het milieu en de mobiliteit, dragen de notarissen ook een steentje bij om een verdere verspreiding van het coronavirus tegen te gaan.

Inmiddels is meer dan 90 procent van alle Belgische notariskantoren op het beveiligd notarieel netwerk ingeschreven. Het gaat om een privé-netwerk tussen de kantoren dat is afgeschermd van het wereldwijde web. Daardoor is het veel minder kwetsbaar voor cyberaanvallen en hackings. Voor de notarissen is dit cruciaal omdat ze dagelijks omgaan met privacygevoelige informatie.

 

 

Videoconferentie tussen een burger en een notaris

Dat de notarissen voluit de digitale kaart trekken, blijkt ook uit de mogelijkheid om per videoconferentie een authentieke digitale volmacht aan een notaris te verlenen. In dat geval hoef je je helemaal niet meer naar een notariskantoor te verplaatsen en kan alles elektronisch afgehandeld worden.

Je geeft, van thuis uit of vanop een andere plek,  via je  eigen pc of laptop, een authentieke, digitale volmacht aan een notariële medewerker om een akte te tekenen. Zo kan je ook een volmacht geven aan een vertrouwenspersoon om de akte op het notariskantoor te tekenen. Ook dit gebeurt via een videoconferentie waarbij de notaris meteen toelichting geeft bij de akte die moet ondertekend worden zoals een verkoop of een schenkingsakte.

 

 
 
 

Data Protection Officer

Het kantoor heeft een data protection officer aangeduid om de bescherming van de persoonsgegevens die zij verwerkt te garanderen. Elke aanvraag omtrent de bescherming van de persoonsgegevens van het kantoor alsook elke aanvraag in verband met de uitoefening van de rechten van de betrokkenen kan gericht worden aan privacy@belnot.be .