Atlas Notarissen, Hervé De Graef | Alec Benijts | <br>Jan Van Ermengem | Philippe Colson | <br>Jef Van Ermengem

 

Atlas Notarissen

Hervé De Graef | Alec Benijts |
Jan Van Ermengem | Philippe Colson |
Jef Van Ermengem

57

Is het nuttig contact op te nemen met de notaris in geval van openbare verkoop?

Het is aan te bevelen vooraf contact op te nemen met de verkopende notaris, teneinde inlichtingen te krijgen omtrent de voorwaarden van eventuele huur- of pachtcontracten, de koopkosten, erfdienstbaarheden, recht van voorkoop, lasten, belastingen, kadastraal inkomen, stedenbouwkundige voorschriften...

De notaris zal antwoord geven op de vragen die bij de gegadigden zijn opgekomen ter gelegenheid van hun plaatsbezoek; hij zal hen soms plannen kunnen voorleggen.

Zijn er meerdere zitdagen voorzien?
Welk is het bedrag van de bijkomende kosten?
Is er mogelijkheid tot vermindering van registratierechten?
Binnen welke termijn moeten koopsom en kosten worden voldaan?
Al deze voorwaarden worden vanzelfsprekend meegedeeld tijdens de verkoopszitting, maar het is beter reeds voorafgaandelijk enige kennis ervan te hebben, teneinde met beter begrip de werkzaamheden te kunnen volgen.

 

Data Protection Officer

Het kantoor heeft een data protection officer aangeduid om de bescherming van de persoonsgegevens die zij verwerkt te garanderen. Elke aanvraag omtrent de bescherming van de persoonsgegevens van het kantoor alsook elke aanvraag in verband met de uitoefening van de rechten van de betrokkenen kan gericht worden aan privacy@belnot.be .